Apátistvánfalva

Községünk Vas Megyében, annak is legnyugatibb csücskében, a szlovén-osztrák-magyar hármashatár közelében található. Legegyszerűbb megközelítése a 8-as számú főúttól Szentgotthárd városán keresztül történhet két irányban is: megközelíthető Máriaújfalu irányában, ahol már menet közben megcsodálhatják a kedves turisták az erdő övezte szépséges Hársas Tavat, valamint egy kissé rövidebb hegyi útvonalon, a Kétvölgy községet jelző közlekedési táblát követve is.

 Apátistvánfalva teljes kül-, és belterülete 1978 óta szigorúan védett, jelenleg az Őrségi Nemzeti Park része. Községünk és környéke a természetbarát turisták kedvelt pihenőhelye egész évben. Településünk kül-, és belterületén egyaránt hatalmas fenyőerdők és virágos rétek találhatók. Igen sok európai ritkaságú növény és állatvilággal, igen gazdag vadállománnyal, egyedülállóan tiszta és friss levegővel. Vidékünk Magyarországon gombákban és lepke faunákban a leggazdagabbnak mondható.

 Településszerkezetünk is teljesen egyedi, szórvány jellegű. Egy-egy ház többségében külön áll a dombtetőkön és körülötte helyezkednek el a szántók, a kaszáló gyümölcsösök és a rétek, mely összességében mozaikos jelleget kölcsönöz. Írásos dokumentumok 1350-ben említik először a települést, mely névadója Harding Szent István ciszterei apát. Ő látható címerünkön is és az Ő tiszteletére emelték 1785-ben a még ma is nagyon szép műemlék templomunkat.

 A jelenleg 393 fős lakónépességünk 90%-ban szlovén nemzetiségű, szlovén anyanyelvű és szinte teljes egészében katolikus vallású.

 Hétköznapjainkat bearanyozza vidékünk csodálatos szépsége és lakosságunk, valamint egyesületeink amatőr csoportjaink hagyományőrző vidám népünnepségei. Önálló önkormányzatunk van, azonban a Kétvölgy és Orfalu községekkel alkotott körjegyzőség a törvényi változások miatt megszűnt. Településünk jelenleg Szentgotthárddal együtt Közös Önkormányzati Hivatalt működtet, a korábbi társközségek az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakoztak. A megmaradt alapellátást nyújtó intézményeink: háziorvosi szolgálat és a művelődési ház. A költségvetési megszorítások miatt Kéttannyelvű Általános Iskolát és Óvodát az Országos Szlovén Önkormányzat, falugondnoki szolgálatot a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ üzemeltetésébe adtuk. Továbbá 2013. októberében átadásra került az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága által működtetett új Ökoturisztikai Információs Centrum, amely a térségbe érkező turisták tájékoztatását szolgálja. A Határőr Emlékhelyen a határőrélet mindennapjait bemutató kiállítás várja az ide látogatókat.

apt1-094b89237e093a1cf441a31046b56b28.JPG
apt4-c3cf405fb35a8a782abb5bc0d80a2967.JPG
DSC08810-0119a35d6917fc693509c16ea36d689c.JPG

Vissza...