Dolnji Senik

Naselje si obiskovalci lahko ogledajo po treh različnih tematskih turističnih poteh.

Števanovci

Kraj je dobil ime po cistercijanskem opatu Svetem Štefanu (Istvánu) Hardingu.

Čretnik

Vas leži v osrčju doline Rabe, na obeh straneh romantične reke, ki izpodjeda svoje bregove, v prelepi pokrajini z rodovitnimi polji, zelenimi travniki, gozdovi na griču, ki izžarevajo mir, in z žuborečimi potoki.

Gornji Senik

Gornji Senik je najzahodnejše naselje Madžarske v Železni županiji, leži 14 kilometrov od Monoštra, blizu slovensko-madžarsko-avstrijske tromeje in na stičišču treh kultur.

Gasztony

Vas, ki leži v dolini reke Rabe, je dobila ime po bratih Gasztony, pripadnikih nižjega plemstva.

Verica-Ritkarovci

Verica-Ritkarovci je naselje s slovenskim življem, ki leži ob slovenski meji.

Kondorfa

V listini iz leta 1350 je naselje omenjeno pod imenom Gardunfalva. Tudi predeli njegove okolice so poimenovani z madžarskimi imeni: Avas, Sáfrány, Lugosvölgy, Róna.

Magyarlak

Vas Magyarlak leži na južni strani doline reke Rabe, kot vzhodna soseda mesta Monošter, v lepem naravnem okolju na robu Narodnega parka Őrség.

Nemesmedves

Na koncu 2. svetovne vojne so nemške enote zapustile Madžarsko v neposredni bližini naselja. V spomin na »osvoboditev« so leta 1985 postavili sovjetski tank T34

Andovci

Andovci so najmanjše naselje s slovenskim prebivalstvom, ki ležijo v zahodni regiji Madžarske, ob slovensko–madžarski meji.

Rábagyarmat

Današnje območje naselja Rábagyarmat je bilo naseljeno že v prazgodovini. Po naselitvi Madžarov v te kraje so na pobočjih južno od reke Rabe postavili obrambni pas.  

Rátót

Naselje Rátót se nahaja na levem bregu reke Rabe. Z juga meji na potok Lahn, s severa pa na glavno cesto št. 8. Najznamenitejša zgradba v naselju je dvorec Kálmána Szélla, ki je kulturnik spomenik.

Rönök

Geografsko spada naselje h gričevju Železne županije in leži na njegovem obrobju, obrnjeno proti dolini Rabe.

Sakalovci

Sakalovci ležijo 7 km jugozahodno od Monoštra. Vas omenjajo dokumenti že leta 1350 pod imenom Zakonyfolva. Rimskokatoliško cerkev, ki je ena največjih značilnosti kraja, so zgradili s finančno pomočjo vaščanov, ki so se izselili v Ameriko.

Szentgotthárd

Szentgotthárd a legnyugatabbra fekvő város Magyarországon. Vas megyében található, a Szentgotthárdi járás központja, 1983-ban kapott városi rangot.

Vasszentmihály

Naselje Vasszentmihály leži na sotočju potokov Vörös in Lahn in se nahaja na zahodnem delu doline Rabe.