Alsószölnök

Alsószölnök Vas megyében, Szentgotthárdtól hét kilométerre, az osztrák határ mentén fekszik. Szlovének, németek, magyarok és cigányok lakják. Itt lép a Rába Ausztriából Magyarországra. Alsószölnöknél ömlik a folyóba a szlovéniai Trdkovo településen eredő, Felsőszölnököt és Alsószölnököt átszelő Szölnöki patak.

Alsószölnök egész területe Magyarország legnagyobb tájvédelmi körzete, az Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park, illetve a három ország határán átnyúló Őrség-Raab-Goricko Naturpark részeként természetvédelem alatt áll. Sok ritka növény (mohafajok, korpafűfélék, páfrányok) található itt. Gombában is gazdag, leginkább a vargányát, rókagombát és galambgombát szedik. Az emlősök közül a Rábában fel-felbukkanó ritka, védett vidra a legjelentősebb.

A területet eredetileg átjárhatatlan erdőség borította, néhol megszakítva mocsaras részekkel. A szántók és a rétek az egykori erdők helyén jöttek létre. Az agyagos, kavicsos talaj nehezen nyeli a vizet. Ezért a szántóföldeket keskeny sávokban szántották. Az esővíz a barázdákba szivárgott be, ahol nem árthatott a vetésnek.

Alsószölnök gazdasági helyzetére 1989-ig nagy hatással volt a periférikus, osztrák határ melletti fekvése is. Az 1960-as évekig az itt élők szinte kizárólag földműveléssel, állattenyésztéssel és kézművesiparral foglalkoztak. Jövedelmüket idénymunkán egészítették ki. Az 1950-es évekig jelentős volt az almatermesztés. Alsószölnökön a környékbeli termést is felvásárolták. Már az 1900-as évek elején volt a faluban uradalmi faiskola. A Szent-Gotthárd című újság 1900.március 4-én megjelent számában található reklám szerint naponta lehetett vásárolni a ,,kiültetni való nemes fajta alma és körtefa csemetéket” a gróf Taxis-féle uradalmi faiskolában.

Az 1960-80-as években egyre több fiatal helyezkedett el a szentgotthárdi ipari üzemekben, ekkor a lakosságára a kétlakiság volt a jellemző. 1960-ban a földek többsége az állami gazdaság tulajdona lett.

A részben szórvány-, részben utcás település házai a Rába jobb partján elterülő völgybe és a dombok oldalába épültek.

Kezdetben faragott gerendákból összecsapolt boronafalú házakat építettek Alsószölnökön. Kívülről betapasztották, majd bevakolták őket. A 19. század elejétől jelennek meg a földből döngölt vagy földlabdákból összerakott, ún. fecskerakásos falú házak. Téglából az 1930-as évek óta építkeznek. Az utolsó boronafalú házat 1956-ban bontották le, 1988-ban még volt füstöskonyhás ház a faluban.

A két világháború között az egészséges levegő és a szép táj sok nyaralót vonzott a Fenyveslak elnevezésű Götz-féle nyaralótelepre. A ma már lakatlan Götz-major területe és a Tanya nevezetű falurész közigazgatásilag ma is Alsószölnökhöz tartozik. A tizenöt ház lakóinak többsége Felsőszölnökről származik. Ez a házcsoport közvetlenül érintkezik az utolsó felsőszölnökivel. A következő alsószölnöki pedig három-négy kilométerre van. Ezért a ,,tanyasiak” Felsőszölnökre járnak boltba, kocsmába, templomba és ott is temetkeznek.

A második világháború végéig az ausztriai Neumarkt (Farkasdifalva) és Mogersdorf (Nagyfalva) felé a határ átjárható volt, melyet a települési önkormányzat kezdeményezésére 1991 óta többször ideiglenesen megnyitottak. 2007. december 21. óta Magyarország is belépett a schengeni övezetbe, a határok megszűnésével ismét szabadon közlekedhetünk ezeken az útvonalakon.

A településen az utak elnevezése egységesen Fő út volt 2007. év végéig. Az Önkormányzat kezdeményezésére lakossági támogatással 2008-tól új, a hagyományokat is felidéző elnevezéseket kaptak a közterületek.

Alsószölnök település nevezetességei és turisztikai kínálata:

 Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom:

A templomot Batthyány Alajos építtette 1815-ben, s 1816-ban Somogy Lipót püspök szentelte fel. A templom mellett áll az I. világháborúban elesett 13 alsószölnöki hősnek a nevét megörökítő hadiemlék. A II. világháborús emlékművet 2006. november 1-jén a helyi ravatalozó mellett állítatták magánszemélyek.

 Mária szobor:

A templom előtti, kőből faragott Mária szobor az 1764-ben épült oltárfülkéből, kápolnából való. 1889-ben került a mai helyére. A felette lévő tetőt helyi iparosok az 1925-30. években készítették.

 Szent Flórián szobor:

A templommal szemben, a plébániaház mellett áll Szent Flórián szobra, melyet 1930-ban állíttatott Zsidó Miklós és családja. Az Önkormányzat a Tűzoltó Egyesülettel karöltve a szobrot 2007. május 6-án restauráltatta.

 Információs Központ

Számítógépek állnak a látogatók rendelkezésére szlovén, német és magyar nyelvű operációs rendszerrel, valamint Office programcsomaggal, Internet elérhetőséggel.

 Játszótér és Közpark

Uniós követelményeknek megfelelő játékokkal várjuk a gyermekeket, miközben szüleik padokkal és grillezővel ellátott téren pihenhetnek.

 Turistaútvonalak

Információs táblák jelzik a település kulturális, történelmi és természeti jellegzetességeit, valamint a helyben található intézmények, szolgáltatások helyét.

Községünkbe érkező vendégeink három, különböző témát felölelő turistaút mentén barangolhatják be településünket:

 • Értékeink turistaút – építészeti, történelmi és kulturális kincseinket mutatja be
 • Vasfüggyöny turistaút – határőrizeti és természeti értékeink ismerhetők meg
 • Mise turistaút – egyházi emlékeinket idézi fel

A turistaútvonalak mentén padok és rövid ismertetők segítik a pihenést, illetve a tájékozódást.

 Hagyománymegőrző programok:

 • Nagyszombati tábortűz (téli szelleműzés)
 • Májusfaállítás
 • Családi kerékpár- és gyalogtúra osztrák, magyar és szlovén településeket érintve
 • Falunap
 • Gyereknap
 • Tradicionális Szlovén Kulturális Nap
 • Búcsú
 • Mikulás
 • Adventi díszek készítése
 • Idősek napja
 • Karácsonyváró rendezvény
 • Német Asszonykórus adventi éneklése

Szállás- és pihenési lehetőség

 • 50 fő elhelyezésére alkalmas sátorozóhely a helyi Plébánia udvarán kiszolgáló helyiségekkel
 • Önkormányzati tulajdonban lévő 5 fő elhelyezésére alkalmas szoba mellékhelyiségekkel
Tout d’abord un regard sur les “grands jeux”. Chaque fournisseur de casino devrait avoir des jeux tels que la roulette, le baccarat et le blackjack dans leur portefeuille. Ces jeux classiques sont la norme commune. Il est important qu’il y ait au mieux des tables différentes pour chaque type de jeu. Parce que cela signifie qu’il y a généralement des limites de table différentes, de sorte que les débutants et les grands joueurs s’amusent https://topcasinosuisse.com/casino-en-argent-reel/. Les machines à sous sont également un facteur important dans l’évaluation de la qualité des casinos. Outre le nombre de machines, la diversité est également déterminante. Parce qu’au mieux, différents fabricants de logiciels devraient être représentés ici pour le plaisir. Vous trouverez également une section détaillée ci-dessous, intitulée «Quels sont les meilleurs fabricants de logiciels». Les jackpots Monster sont très spectaculaires comme à! L’avantage des machines à sous qui peuvent être jouées en ligne est le suivant: Il y a des chances de gagner jusqu’à 95%! Contrairement aux machines disponibles hors ligne dans les cafés et autres, où les chances de gagner sont d’environ 45%, vous pouvez vraiment marquer en ligne. Enfin, il est également intéressant de jeter un œil à l’offre en direct. Car il existe de nombreux fournisseurs qui permettent également de jouer sur de vraies machines à sous ou avec de vrais croupiers. Ici, le plaisir du canapé est combiné avec l’expérience en direct de véritables arcades. Les jeux de casino en direct offrent une grande variété, créent une atmosphère particulière et élargissent considérablement le portefeuille de bons casinos. En gros, il existe quatre à cinq grands fabricants de logiciels qui devraient idéalement être représentés dans un casino en ligne réputé. Parce que si des jeux de ces fabricants sont disponibles, vous pouvez être sûr qu’il y a beaucoup de variété et, surtout, d’excellente qualité. Cela est dû au fait que tous les fabricants de logiciels de jeux ne gèrent pas une mise en œuvre de haute qualité des idées de jeux. Il est important que les jeux eux-mêmes soient variés, que tout se passe parfaitement et que les gains soient payés à un juste ratio, ou qu’ils soient possibles du tout dans un juste ratio. La mise en œuvre visuelle doit également être ni trop colorée ni trop rétro. Parce que: l’œil joue un rôle.

HONLAP

www.alsoszolnok.hu